Ben Buitendijk

De wereld van Hart van Vuur

De verhalen over Mirte van de Woeste en haar vrienden spelen zich af op het continent genaamd Noganatiru. De mensen zijn daar ruim een eeuw geleden met zeven schepen op zeven verschillende plaatsen aan land gekomen. Zij hadden geen herinneringen aan wat er voor de storm die hen op de kust gedreven had, gebeurd was (zie Vergeten verleden), hoewel veel kennis die zij voor die tijd verworven hadden wel bewaard was gebleven.

Het continent werd bewoond door allerlei - wat wij noemen magische - wezens: de Fae, centaurs, salamanders, sprekende dieren. Aan de mensen werd gastvrijheid verleend. Zij-die-spreken schonken hen zes gebieden om in te leven. Zij-die-spreken trokken zich uit die gebieden terug. De leider van elke gemeenschap, met zijn gezin, werd een bijzondere gave gegeven door de voornaamst onder hen-die-spreken in dat gebied. Zo was er de Schenking van het Hert, waar het eerste verhaal zich afspeelt.

Een schip landde op een eiland. Zij doodden of verjoegen hen-die-spreken en eisten het eiland voor zichzelf op. Zij noemen zich het Koninkrijk.

De volgende verhalen zijn in ontwikkeling, of in ieder geval gepland: